Marionetske linije

Pozicija i veličina brade imaju veoma važnu ulogu u estetici lica. Retroponirana (zabačena) i mala brada može da se iskoriguje hijaluronima koji se koriste za velike augmentacije tkiva.  Ubrizgavanjem hijaluronske kiselina (Restylane Sub-Q) vrši se estetska korekcija brade. Moguće je postići harmonizaciju izgleda (an fas i iz profila).

Marionetske linije
Pre
Marionetske linije
Posle


Pogledajte primer pacijenata pre i posle tretmana (prevucite kursorom levo odnosno desno)