Meko-tkivni defekti

Koštani defekti gornje vilice, nastali usled različitih etioloških faktora, koji ne mogu da se konsoliduju ni na koji način, mogu znatno da se ublaže ubrizgavanjem različitih molekula hijaluronske kiseline, iz spektra Restylane f ilera, u meko tkivo perioralne regije. Na taj način je moguće znatno popraviti estetski izgled pacijenta.

Meko-tkivni defekti pre tretmana
Pre
Meko-tkivni defekti posle tretmana
Posle