Progenija

Pacijenti sa progenijom imaju specif ičan izgled prof ila lica – dominira isturena brada, a gornja usna je najčešće uvučena (retroponirana).
Povećanje gornje usne hijaluronom omogućava da se postigne bolji izgled lica an fas i u prof ilu.

Progenija pre
Pre
progenija posle
Posle