Adhezivni mostovi

Adhezivni mostovi predstavljaju protetsku nadoknadu kod nedostatka jednog zuba.Spada u neinvazivne metode pošto je retencija na zubima do bezubog polja nalik manjoj preparaciji za plombu. Daje odličan estetski učinak i zadovoljava potpuno funkciju govora. Radi postojanosti nadoknade osoba sa adhezivnim mostom mora izključiti loše navike: odgrizanje hrane, grickanje noktiju, predmeta, škripanje zubima…

Adhezivni most pre Stomatološka ordinacija Dr Jovan Cabunac Laser u Stomatologiji Waterlase Iplus Fasete Implanti Bezmetalna keramika Beljenje zuba Novosti DR kurir Interaktivna ordinacija estetska stomatologija dr jovan cabunac specijalista stomatoloske protetike i akademski specijalista implantologije Pre
Adhezivni most posle Stomatološka ordinacija Dr Jovan Cabunac Laser u Stomatologiji Waterlase Iplus Fasete Implanti Bezmetalna keramika Beljenje zuba Novosti DR kurir Interaktivna ordinacija estetska stomatologija dr jovan cabunac specijalista stomatoloske protetike i akademski specijalista implantologije Posle

Pogledajte primer pacijenta pre i posle tretmana (prevucite kursorom levo odnosno desno)

Indikovani su:

  • kod osoba mlađih od 18 godina pošto nije završen rast i razvoj vilica
  • kada iz anatomskih razloga ne postoji mogućnost ugradnje implantata
  • kod mladih osoba čiji su zubi pored bezubog polja zdravi, intaktni
  • kada je neophodno sačuvati veličinu bezubog prostora (čuvar prostora)

Preduslovi za izradu adhezivnog mosta:

  • dobra oralna higijena
  • da su nosači (zubi oko bezubog polja) čvrsti u kosti (bez znakova labavljenja)
  • da nema parafunkcija zgloba i poremećaja u zagrižaju

Materijali od kojih se mogu izrađivati su:

  • kompozitni materijal sa osnovom od fiber vlakana (direktno u ustima)
  • bezmetalna keramika (u zubnoj tehnici)