All on 4

Termin All on 4 podrazumeva "sve" zube koji se podupiru
"na četiri" implantata.

All on 4 predstavlja hirurško-protetski postupak za potpunu rehabilitaciju bezubih pacijenata. Primena je za pacijente sa slomljenim zubima, kao I one pacijente čiji su zubi kompromitovani zbog bolesti desni, odnosno parodontopatije.

Sastoji se od rehabilitacije bezubih vilica fiksnom protezom postavljanom na četiri implantata u prednji deo gornje vilice, gde je gustina kosti veća. Četiri implantata podržavaju fiksnu protezu sa 10 do 12 zuba. Ona se postavlja odmah nakon ugradnje implantata. Proizvođač implantata Nobel Biocare bio je među prvima koji su identifikovali evoluciju tehnike All-on-4 . Videli su je kao potencijalno validnu i ekonomičnu alternativu konvencionalnim tehnikama  i finansirali su istraživanja portugalskog stomatologa Paola Mala kako bi se utvrdila efikasnost ovog pristupa. Tokom perioda istraživanja ova tehnika je korišćena od strane raznih drugih kliničara širom sveta.
all-on-4 Beograd
all-on-4 beograd

All-on-4 nije izum, već tehnika!

All on 4, tretman koji je evoluirao tokom vremena, ima sledeće karakteristike:

*četiri zubna implantata za potporu fiksnog mosta

*postavljanje implantata pod uglom kako bi se prevazišao problem nedostatka kosti

*imedijatno opterećenje implantata, odnosno postavljanje zuba odmah nakon ugradnje, u jednoj poseti

Angulacija implantata dovela do formiranja današnjeg All-on-4 koncepta. Devedesetih godina prošlog veka, u Portugalu, SAD-u, Švedskoj i Južnoj Americi uspešno su ga testirali brojni kliničari. Tehnika se razvila kada su, u pokušaju da se izbegnu određena anatomska ograničenja koja se obično javljaju u zadnjem delu gornje i donje vilice, kliničari uspešno izbegli područja sa nedostatkom kosti ugradnjom implantata pod uglom. Ova graničenja su češća kod pacijenata sa totalnim protezama, a kada su implantati postavljeni pod uglom moguće je postaviti još dva implantata u prednjoj regiji. Sve ovo je vodilo do stvaranja ALL ON 4 koncepta kakvog danas poznajemo.

Za bilo kakva dodatna pitanja i informacije, stojimo vam na raspolaganju!