Dr Jovan Cabunac za Tanjug o Svetskom danu oralnog zdravlja

Tanjug prenosi izjavu o stanju oralnog zdravlja u Srbiji