Bezmetalna keramika

Krune i mostovi

Krune i mostovi služe da nadoknade krunični deo zuba i nedostajuće zube. Postoji više vrsta kruna i mostova , ali je osnovna podela na
metalokeramičke i bezmetalne.

CAD-CAM tehnologija

Vrhunac u stomatologiji , bar što se tiče estetike, doskora je predstavljala metal – keramika. Bezmetalna keramika se koristila samo u izuzetnim slučajevima iako je u upotrebi od 60-tih godina. Danas je tehnologija na tom planu toliko napredovala da se bezmetalna keramika može koristiti bez bojazni od pucanja u svim regijama vilice i u svim onim indikacijama u kojima se koristi i metal-keramika. Znači,što se tiče indikacija, prepreka više nema. Pacijentima je doskora bila uskraćenaova mogućnost zbog nedostatka odgovarajuće tehnologije. Danas postoji CAD CAM tehnologija i gotovi fabrički sinterovani blokovi različite tvrdoće i transparencije, koji se koriste za različite regije i raspone u zavisnosti od indikacije. Iz tih blokova se kompjuterskim skeniranjem modela dobijenih iz otiska i specijalnim kompjuterski upravljenim mašinama seku konstrukcije buduće protetske nadoknade (krunice ili mosta). Na tako dobijenu konstrukciju dalje se nanosi keramika, kao i ranije.

Treća dimenzija – dubina

Kod metalokeramičkih nadoknada postojao je problem što svetlost prođe i prelomi se kroz keramičke slojeve vrlo slično kao kod prirodnog zuba , a onda naiđe na metalnu prepreku i kompletno se odbije. Zato je tim zubima,koliko god bili dobro tehnički urađeni , nedostajala dubina – videlo se da nisu prirodni. Kod bezmetalne keramike problem metala ne postoji jer se svetlost prelama i prolazi kroz sve slojeve krune kao kod prirodnog zuba, što daje izuzetno prirodan izgled i treću dimenziju – dubinu. Dobro urađene bezmetalne nadoknade gotovo je nemoguće razlikovati od prirodnih zuba.