Zubne proteze – mobilne nadoknade

Zubne proteze predstavljaju mobilne nadoknade, odnosno nisu fiksirane u ustima. Protetsko su rešenje u terapiji bezubih pacijenata ili kod krezubih (kada postoji delimičan nedostatak zuba).

Mogu se izrađivati od dve vrste materijala:

– Akrilata – visokokvalitetne akrilatne mase.

– Metala i akrilata – Skeletirane (vizil) proteze – baza je izrađena od kobalt hrom legure ili titanijuma što ovoj vrsti nadoknade daje čvrstinu i mogućnost da bude redukovana i za pacijenta prihvatljivija. Ostatak proteze se izrađuje od najsavremenijih akrilatnih masa.

Od oba materijala se mogu izraditi totalne i parcijalne proteze. Totalne proteze se za greben fiksiraju pomoću ,,vakuma” ili mini implantima, najčešće u donjoj vilici, kod insuficijentnog grebena. Parcijalne proteze se za preostale zube fiksiraju veznim elementima (preciznijim sistemom koji omogućava bolju stabilnost i potpuni estetski učinak) ili kukicama (manje estetskim rešenjem).

mobilne zubne proteze
zubne proteze cabunac
mobilne zubne proteze