Zubni implantati - na korak do savršenstva

Zubni implantati mogu da se ugrađuju na mestu jednog izgubljenog zuba. Metoda je  biološki najprihvatljivija, pa je tako i preporuka savremene stomatologije.  Takođe kod nedostatka više zuba u nizu, implantati mogu da nadomeste zube koji bi bili nosači mosta.

zubni implanti beograd
implanti beograd

Kod bezubih pacijenata zubni implantati se ugrađuju ili na mestu zuba nosača cirkularnog mosta ili na najpogodnijem mestu za zube retinere kod izrade  proteza. Materijal od koga se izrađuju zubni implanti je titanijum. On je u potpunosti biokompatibilan i mehanički otporan. 

Za uspeh implanto-protetske rekonstrukcije i rehabilitacije presudni su pravilan odabir pacijenta, planiranje zahvata i odabir odgovarajućeg tipa implantata. Pre hirurške intervencije uzima se anamneza od pacijenta. Zatim se  vrši procena opšteg i trenutnog zdravstvenog stanja. Jednako bitna je i procena stanja oralne higijene kao i motivisanost pacijenta i njegova očekivanja.

Pacijenti sa lošim navikama kao što su: često konzumiranje alkohola, upotreba nikotina, navika “grickanja” noktiju ili nekih predmeta, hrane (olovke i sl.) spadaju u paciijente sa umerenim rizikom. Takve navike mogu da kompromituju zarastanje rane ili osteointegraciju implanta. Takođe je bitno proceniti parodontološki status postojećih zuba i okluzalne anomalije kao što su loš zagrižaj ili bruksizam (stiskanje i škripanje zubima). U odnosu na procenu donosi se odluka da li je bezbedno ugraditi implant. Za kompletnu procenu statusa stomatolog vrši klinički pregled usne šupljine. Pregled se vrši uz tomografske snimke određenih regija (koji se rade po nalogu lekara).

 

Dr spec. Jovan Cabunac već dugi niz godina edukuje druge stomatologe, kroz kurseve i stručna usavršavanja, koji se održavaju širom Srbije i Evrope. Ono što drugi stomatolozi uče od njega je unapređivanje znanja na temu adekvatne i dugoročne protetske rehabilitacije pacijenata. Zatim i zadovoljavanje estetskih zahteva pacijenata usavršavanjem tehnika za izradu direktnih kompozitnih faseta i implantata.

Slične usluge: