O nama

Svidelo se nama ili ne, ljudi najčešće sude o drugima na osnovu izgleda. Po pravilu, ukazuje nam se samo jedna šansa da "ostvarimo" prvi utisak! - dr Jovan Cabunac

Naša istorija

Istorijat

Stomatološka ordinacija Dr Jovan Cabunac je osnovana 1999. godine u Beogradu. Od osnivanja do danas, stomatološka ordinacija se razvijala u dva smera – u smeru estetske stomatologije i anti – aging medicine.

Mi se ponosimo činjenicom da smo pioniri u razvijanju koncepta dentalspa, koji se u ordinaciji sprovodi od prvog dana rada ordinacije. I danas, otvoreni smo za sve novine u stomatologiji i učesnici smo najprestižnijih kongresa i edukacija iz oblasti koje doprinose boljem zbrinjavanju pacijenata.

Po čemu se stomatološka ordinacija Dr Jovan Cabunac izdvaja od drugih? To je konstatna edukacija svih članova našeg tima, kao i najsavremenije metode u lečenju i ulepšavanju pacijenata.

Cilj i zadatak

Naš zadatak i cilj

Naš zadatak i cilj, kao ordinacije estetske stomatologije, jeste da, pored očuvanja integriteta postojećih zuba, učinimo da stomatološke nadoknade budu maksimalno komforne. Takođe, insistiramo na tome da sve intervencije i usluge budu apsolutno bezbolne i maksimalno prijatne za sve pacijente.

Funkcionalnost i estetika moraju biti maksimalno unapređeni, tako da pacijentima obezbeđuju sigurnost u komunikaciji i intimnim situacijama. Stomatološka ordinacija Dr Jovan Cabunac nastoji da obezbedi pacijentima samopoštovanje i sigurnost, koji su uslov za uspešnost u svakodnevnom životu i profesionalnoj karijeri.

Naš tim

Stomatološka ordinacija "Dr Jovan Cabunac" Vam želi dobrodošlicu!

Dr spec. Jovan Cabunac

Specijalista stomatološke protetike i ak.spec. implantologije

Dr Jovan Cabunac je diplomirao na Stomatološkom fakultetu u Beogradu 1997. godine. Osniva stomatološku ordinaciju „dr Jovan Cabunac“ koja i danas, veoma uspešno, vodi brigu o pacijentima. Na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, 2005. godine, završava specijalizaciju iz stomatološke protetike. Nakon toga odlazi na akademsku specijalizaciju iz oblasti implantologije koju završava 2009.godine na Stomatološkom fakultetu u Pančevu. Predavač je i instruktor na radionicama i „hands-on“ kursevima iz oblasti lasera u stomatologiji i restaurativne estetske stomatologije (kompozitne fasete – veniri). Klinička interesovanja dr spec. Jovan Cabunac je usmerio na estetsku stomatologiju, odnosno venire, restaurativne materijale, protetsku rehabilitaciju pacijenata, kao i implantologiju. Trenutno je u završnoj fazi doktorskih studija iz oblasti restaurativne estetske stomatologije.

Dr spec. Jovan Cabunac već dugi niz godina edukuje druge stomatologe, kroz kurseve i stručna usavršavanja, koji se održavaju širom Srbije i Evrope. Ono što drugi stomatolozi uče od njega je unapređivanje znanja na temu adekvatne i dugoročne protetske rehabilitacije pacijenata kao i zadovoljavanje estetskih zahteva pacijenata usavršavanjem tehnika za izradu direktnih kompozitnih faseta.

Članstvo u međunarodnim stomatološkim asocijacijama:

  • ESCD (European Society of Cosmetic Dentistry) od 2006.
  • ADA (American Dental Asociation) od 2006.
  • WOSAAM (World Society of Anti-Aging Medicine) od 2007.
  • 2009. imao više obuka u USA za upotrebu lasera u stomatološke svrhe.
  • Predavač na kongresima u Srbiji ( Novi Sad, Zrenjanin) i Hrvatskoj ( hvar kongres 2010 ).

Dr Spec. Željka Cabunac

Specijalista ortodoncije i specialista anti-aginga

Dr spec. Željka Cabunac diplomirala je 1997.god. na Stomatološkom fakultetu-Univerziteta u Beogradu i stekla zvanje doktor stomatologije. Od 2001.god., posle sertifikovanja za upotrebu hijaluronske kiseline dr spec. Željka Cabunac u svakodnevnoj stomatološkoj praksi koristi hijaluronsku kiselinu zbog kompletne estetske rehabilitacije orofacijalne regije. Specijalizaciju iz ortodoncije završava 2006.god. na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Od 2006. godine poseduje licencu za lipolizu od Globalhealth-Lipolysis Network-Amsterdam.  Specijalizaciju iz Antiejdžing medicine dr spec. Željka Cabunac  završava 2009. godine u Parizu na Evropskom institutu za naučni antiejdžing. Poseduje ‘Masters to Masters’ diplomu za aplikaciju hijaluronske kiseline i zvanje internacionalnog Restylanovog edukatora (2009). Radi na kontinuiranom profesionalnom usavršavanju doktora medicine i stomatologije u oblasti aplikacije hijaluronske kiseline kroz brojna predavanja i edukacije.

Dr prof. Vojislav Leković, profesor Stomatološkog fakulteta u Beogradu, i dr spec. Željka Cabunac, kao glavni edukator, nosioci su programa kontinuirane edukacije `Anti-aging u stomatologiji` za upotrebu hijaluronske kiseline u rehabilitaciji orofacijalne regije na Klinici za oralnu medicinu i parodontologiju Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Prva edukacija održana je 30. oktobra 2010. godine. Tokom 2011. biće organizovane četiri akreditovane edukacije.

Na Svetskom anti-ejdžing kongresu u Monte Karlu u martu 2011. na Restylanovoj Akademiji dr spec. Željka Cabunac je prezentovala svoju novu, u svetu originalnu tehniku 5VP (five vital points) za ubrizgavanje vitala sa kanilom. U Parizu 20.maja 2011. dr spec. Željka Cabunac je zajedno sa Dr Saltijem iz Italije vodila Restylane akademiju koja je namenjena usavršavanju doktora koji već dugo rade sa Restylane spektrom filera na bazi hijaluronske kiseline.

Članstvo u međunarodnim asocijacijama:

  • European Society of Cosmetic Dentistry
  • Member of the World Society of Anti-Aging Medicine
  • Udruženje ortodonata Srbije
  • Network Globalhealth Lipolysis

Doc. dr Tatjana Savić-Stanković

Specijalista bolesti zuba i endodoncije

Doc. dr Savić-Stanković je diplomirala na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2000. godine, gde je 2005 godine položila i  specijalistički ispit  iz oblasti Bolesti zuba i endodoncije. Na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, 2008 godine brani Magistarsku tezu iz oblasti izbeljivanja zuba i stiče naziv magistra stomatoloških nauka. Doktorsku tezu iz oblasti dentalnih materijala  brani  2014 godine i stiče naziv doktora stomatoloških nauka. Na Klinici za Bolesti zuba, Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu radi kao docent na nastavnim  predmetima, Bolesti zuba pretklinika, Restaurativna odontologija, Pretklinička endodoncija, Endodoncija.

Dr Savić-Stanković aktivno učestvuje u edukativnom, naučno-istraživačkom radu, predavanjima i izvođenju praktične nastave sa studentima osnovnih, postiplomskih i specijalističkih studija. Dr Savić-Stanković se bavi ispitivanjem fizičkih, estetskih i bioloških osobina komercijalnih i eksperimentalnih materijala koji se koriste u rekonstrukciji dentina kod dubokih kaviteta.

Svoje stručno i i naučno znanje godinama kontinuirano usavršava na domaćim i međunarodnim kongresima, simpozijumima i stručnim skupovima. Predavač je i instruktor  na radionicama i “hands-on” kursevima iz oblasti restaurativne stomatologije, beljenja zuba i mašinskih rotirajućih endo sistema. Doc. dr Savić-Stanković  je na domaćim i međunarodnim kongresima stomatologa do sada prezentovala više desetina naučnih radova. Učestvovala je na preko trideset međunarodnih kongresa, publikovala je šest radova u časopisu od nacionalnog značaja, deset radova u stručnim časopisima,  sedam radova u karentiranim međunarodnim časopisima (sci), autor je jednog poglavlja u naučnoj monografiji, jedngo poglavlja u udžbeniku i dva poglavlja u praktikumu na osnovnim studijama stomatologije.

Do sada je učestvovala kao predavač u trideset osam  programa kontinuirane edukacije u okviru kojih je održala preko deset pozivnih predavanja. Dr Savić-Stanković  je bila mentor više studentskih i diplomskih radova. Bila je izvođač sedam akreditovanih kurseva i učesnik na deset međunarodnih kurseva.  Recezent je u četiri međunarodna časopisa. Sertifikovani je interni QMS (eng. quality management system) proverivač. Član je istraživačke grupe DentalNet koja okuplja naučnike, lekare i studente koji dele slična interesovanja i žele da unaprede stomatologiju.

Dr Vladimir Velimirović

Doktor Stomatologije

Dr Vladimir Velimirović je deo našeg tima. Diplomirao je 2017. godine na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Obavezan pripravnički staž obavio je u okviru Doma zdravlja „Zvezdara“. Nakon toga se pridružio našem timu i od tada se konstatno edukuje kroz kurseve, seminare i predavanja.

Zorana Rašović

Glavna medicinska sestra

Etiam mollis in lorem at aliquam. Suspendisse potenti. Sed condimentum erat non orci tincidunt dapibus. Nunc non lacus erat. Vestibulum blandit pharetra quam. Curabitur a vehicula leo, semper mollis felis. Nulla at justo in eros rhoncus volutpat. Nulla facilisi. Fusce mauris mi, elementum non mauris ut, bibendum vehicula justo.Etiam mollis in lorem at aliquam. Suspendisse potenti. Sed condimentum erat non orci tincidunt dapibus. Nunc non lacus erat.

Tanja Krstić

Medicinska sestra

Etiam mollis in lorem at aliquam. Suspendisse potenti. Sed condimentum erat non orci tincidunt dapibus. Nunc non lacus erat. Vestibulum blandit pharetra quam. Curabitur a vehicula leo, semper mollis felis. Nulla at justo in eros rhoncus volutpat. Nulla facilisi. Fusce mauris mi, elementum non mauris ut, bibendum vehicula justo.Etiam mollis in lorem at aliquam. Suspendisse potenti. Sed condimentum erat non orci tincidunt dapibus. Nunc non lacus erat.

Zorana Rašović

Glavna medicinska sestra

Etiam mollis in lorem at aliquam. Suspendisse potenti. Sed condimentum erat non orci tincidunt dapibus. Nunc non lacus erat. Vestibulum blandit pharetra quam. Curabitur a vehicula leo, semper mollis felis. Nulla at justo in eros rhoncus volutpat. Nulla facilisi. Fusce mauris mi, elementum non mauris ut, bibendum vehicula justo.Etiam mollis in lorem at aliquam. Suspendisse potenti. Sed condimentum erat non orci tincidunt dapibus. Nunc non lacus erat.

Šta drugi misle o nama?

Pozitivni komentari naših zadovoljnih pacijenata je nešto što nam daje snagu i motivaciju da uvek idemo napred.

Svetski brendovi u našoj ordinaciji

Mi se konstatno edukujemo, stičemo nova znanja i širimo vidike jer smatramo da je permanetna edukacija nešto bez čega briga o pacijentima ne može biti na najvišem mogućem nivou.