Fasete za zube

Stomatološka ordinacija Dr Jovan Cabunac je tu da brine o Vašem zdravlju i Vašoj lepoti!

Usluge

Fasete za zube

Poznato je da se u današnje vreme više ne vodi računa samo o zdravlju zuba, već i o njihovoj lepoti. Fasete za zube su jedan od popularnijih zahvata estetske stomatologije, jer se njihovom primenom postiže savršen izgled zubnog niza. Zubne fasete se koriste u situacijama kada su svi zubi na broju, zdravi i relativno dobro poravnati, ali su estetski neugledni, jer su tamni, okrnjeni ili su nejednake visine.

Osim za poboljšanje boje i vizuelnog izgleda zuba, fasete se koriste i za promenu njihovog oblika.

Idealne su za sitne zube, za prevelike zube ili zube sa nepravilnim površinama, zatim za  okrnjene, ispucale, te zube sa manjim karijesima ili zube između kojih postoje veliki razmaci.

Faseta je tanki sloj keramike ili kompozita koji ima idealan oblik i poboljšanu boju, koji se postavlja sa prednje strane zuba. Upravo zato je detaljno planiranje tačnog oblika, položaja i boje svake fasete izuzetno važno. Već posle prvog pregleda potrebno je, uz dogovor sa pacijentom, napraviti detaljan plan terapije, koji će ispuniti želje pacijenta i realne mogućnosti zahvata. Ali, krenimo redom.

Usluge

Šta su zubne fasete, čemu služe i u kojim situacijama se postavljaju?

Fasete za zube su tanke ljuspe od kompozita ili keramike (porcelana) koje se nanose ili lepe na površinu prednjih zuba. Zubne fasete ili viniri za zube (od engleske reči: veneers) su tip nadogradnje koji se postavlja sa prednje strane zuba, za razliku od krunica koje obavijaju ceo zub. Krunice se takođe mogu postavljati i na implante, dok se fasete postavljaju samo na prirodne zube.

Fasete zahtevaju minimalna uklanjanja zubne gleđi ili se, kada su u pitanju no-prep fasete, izrađuju bez bilo kakvog narušavanja integriteta zuba. Keramičke fasete se prave na osnovu otisaka i direktno lepe za površinu zuba, a mogu biti veoma brzo gotove ako se ugrađuju savremenom CAD/CAM tehnologijom.

Fasete su često najbolje rešenje za odstranjivanje manjih nepravilnosti prednjih zuba. Zubi se obično moraju površinski brusiti, ali ponekad izrada fasete ne podrazumeva nikakvu invazivnu intervenciju, bez i najmanjeg brušenja.

Fasetama se, postiže savršeno usklađen oblik zuba i što je mnogim pacijentima najvažnije, efekat prirodnog i blistavog osmeha.

Pacijenti se najčešće odlučuju da vinire postave na zube koji su vidljivi prilikom osmehivanja, što je naravno individualan izbor, a najviše zavisi od širine osmeha. Obično osmeh obuhvata deset prednjih zuba, mada u nekim slučajevima može biti uži ili širi. Naravno, moguće je postaviti vinire (fasete za zube) na samo jedan ili na dva zuba, ali podrazumeva se da ova vrsta nadogradnje zavisi od procene našeg stručnog tima, specifičnosti zuba i svakako od želja pacijenta.

Materijal od koga se izrađuju fasete može biti kompozit ili najkvalitetnija keramika (porcelan). Zato je uobičajeno da se fasete za zube dele na kompozitne fasete i keramičke fasete. Svaka od ove osnovne dve grupe podrazumeva različite procedure nadgradnje i ima svoje podgrupe.

Kompozitne fasete

Kompozitne fasete

Kompozitne fasete, koje se nazivaju i direktne, najčešće podrazumevaju proceduru direktnog nanošenja kompozitnog materijala (kompozita) na površinu zuba. Materijal od koga se prave plombe i materijal za kompozitne fasete je skoro potpuno isti, pri čemu nove vrste kompozita poseduju odlične fizičke i estetske karteristike. Kompozitne fasete mogu se postaviti direktno na zub, tako što se kompozit lagano nanosi i oblikuje. Zahvaljujući savremenim adhezivnim sistemima i sastavu kompozita, ovaj materijal dobro prijanja za zub, a istovremeno se postiže velika čvrstoća i otpornost. Kompoziti mogu da se modeluju i time se menja oblik, po potrebi čak i položaj zuba, dok se boja vinira prilagođava (nijansira) prema boji ostalih zuba u frontu. Kompozitne fasete su u suštini veoma tanke ljuskice napravljene od kompozitnog materijala. One se postavljaju preko već postojećih zuba dajući im bolji i lepši – prirodan izgled.

Kompozitne fasete imaju mnogo širu primenu nego keramičke, a mogu da se postavljaju po potrebi na jedan ili svih deset zuba u nizu. Što se tiče brušenja, odnosno nebrušenja zuba, velika je zabluda da se prilikom nanošenja kompozitnih faseta uklanja manje zubne supstance nego prilikom ugradnje keramičkih faseta. Naprotiv, pošto je raspon indikacija veći, imamo situacije gde se zubi ne bruse, preko onih gde je brušenje identično brušenju za keramičke fasete, pa sve do toga da se kompletno brušenje završava u dentinu, što je masivnije brušenje nego za ugradnju keramičkih faseta. Zbog svojstava samog materijala , često je potrebno napraviti deblji sloj kompozita da bi se postigao zadovoljavajući estetski učinak. To je svakako mnogo tanje i manje brušenja nego što bi to bio slučaj da je u pitanju izrada krunice, a samim tim i sloj kompozita je neuporedivo tanji od keramike koja bi se upotrebljavala za izradu krunice. U slučaju kompozitnih faseta i non-prep faseta nema perioda nošenja privremenog rešenja. Pacijent odmah dobija fasetu ako je u pitanju kompozit.

Keramičke fasete

Porcelanske keramičke fasete - Viniri

Keramičke fasete ili viniri koje se dodaju na zube cementiranjem čine da zubi izgledaju perfektno i da budu potpuno identični, pri čemu je faseta odlično individualno estetsko rešenje. Keramičke fasete, za koje se koristi najkvalitetnija keramika od koje se izrađuju izuzetno tanke ljukpice, obično zahtevaju nekoliko posete lekaru i izrađuju se u laboratoriji. Tako urađene fasete se postavljaju na pripremljenu površinu zuba i lepe pomoću kompozitnih cementa specijalno namenjenih za to. Prilikom ugradnje keramičkih faseta, jedna od najkomplikovanijih radnji je svakako cementiranje, koje se radi isključivo takozvanim veneer cementima na bazi kompozita, koji mogu biti različitih boja, da ne bi ugrozili boju same fasete koja je po pravilu tanka i relativno prozirna.

Proces cementiranja traje prilično dugo. Prvi deo postupka je kreiranje i dogovor oko finalnog dizajna na osnovu Digital Smile Designe (DSD) tehnologije, zatim se skenira vilica i na osnovu tih podataka, izrađuje se digitalni vax up, bolje rečeno štampa se 3D model koji nam služi kao matrica. Kada se tako dobijeno najbolje moguće finalno rešenje, uporedi sa postojećim stanjem u vilici pacijenta, na osnovu odnosa postojećih i budućih zuba određuje se koliko je i da li je potrebno brusiti zubnu masu za svaki zub pojedinačno.

Dakle, tokom ovog postupka, ništa se ne radi prema šablonu, već je proces individualizovan prema potrebama i situaciji svakog pacijenta. Moguće je tako, da nakon završenog procesa ugradnje, pacijent u ustima ima i fasete koje se bruse i no prep fasete, a ponekad i krunicu između, u slučajevima gde se prelaze granice brušenja za fasete i gde zbog obimnosti preparacije nije moguće postaviti fasetu. Naravno, sve ovo se radi da bi se dobila najbolja harmonija i potpuna estetika osmeha. Korisno je napomenuti da se prilikom brušenja zuba, kada za tim ima potrebe, uklanja od 0,2 do 0,5 mm sa vestibularne (spoljašnje) strane zuba, a sa incizalne (sečivne) ivice se uklanja od 1,5 do 2 mm, što je mnogo manje nego kada se brusi za krunicu zuba.

Trajnost i postojanost odlikuju keramičke fasete, ali možda je još važniji njihov estetski potencijal, koji je izuzetan. Keramičkim fasetama može se izvršiti promena dužine i oblika zuba u takvoj meri da se postigne savršen osmeh. Keramička faseta se ne troši, tako da će izgledati isto i posle više godina, dok se odabirom boje može postići apsolutno prirodan izgled zubnog niza. Konačno, održavanje zuba nakon ugradnje faseta i uredna higijena zuba je izuzetno važna, blistav osmeh će ostati takav jedino ako se brižljivo neguje.

NO PREP

NO PREP fasete

NO PREP fasete su nadoknade koje su izuzetno tanke i čvrste, a lepe se za površinu zuba bez oštećenja gleđi. Indikacija im je vrlo ograničena i često se kombinuju sa drugim fasetama i bličingom. Prilikom izrade keramičkih no prep vinira pacijent odlazi kući posle uzimanja otiska i dolazi na ugradnju, kada su non-prep viniri gotovi. Viniri se cementiraju na zube i pacijent može normalno da obavlja sve funkcije već od momenta ugradnje.

Cena

Fasete cena

Iako postavljanje keramičkih faseta podrazumeva pripremu i odluku o ozbiljnijim ulaganjima, specijalno ako se radi čitav niz zuba, iako se radi o ozbiljnoj intervenciji koja je u manjem obimu invazivna, to je ulaganje u sebe i svoju budućnost i prosperitet. Estetski problemi sa zubima više nisu razlog brige, potpuno su rešivi.

Kada se radi o postavljanju kompozitne fasete, toplo preporučujemo taj etetski zahvat svakome ko poseduje neku nepravilnost zuba koja se ne može ispraviti protezom, jer je pacijent uvek na dobitku, uz relativno mali trošak.

Šta drugi misle o nama

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Usluge

Slične usluge

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever

Usluga

All on 4 predstavlja hirurško-protetski postupak

Saznaj više

Usluga

All on 4 predstavlja hirurško-protetski postupak

Saznaj više

Usluga

All on 4 predstavlja hirurško-protetski postupak

Saznaj više

Usluga

All on 4 predstavlja hirurško-protetski postupak

Saznaj više
Usluga

All on 4 predstavlja hirurško-protetski postupak

Saznaj više
Usluga

All on 4 predstavlja hirurško-protetski postupak

Saznaj više
Usluga

All on 4 predstavlja hirurško-protetski postupak

Saznaj više
Usluga

All on 4 predstavlja hirurško-protetski postupak

Saznaj više
Zakazivanje pregleda

Zakažite pregled

Ako su oči ogledalo duše, zubi su svakako ogledalo zdravlja, zato nemojte odugovlačiti i tražiti nebitne izgovore i razloge da preskočite zubara. Zakažite pregled u stomatološkoj ordinaciji “Dr Jovan Cabunac” što pre. Naš tim stručnjaka i profesionalaca prvo će se postarati da se opustite, a zatim će vam tokom i nakon pregleda, dati sve važne informacije i objašnjenja u vezi vaših zuba, procedura i zahvata koje je potrebno uraditi, bilo da su u pitanju intervencije u okviru konvencionalne ili estetske stomatologije.